svátek

Barbora (4.12.)

Původně řecké ženské jméno, Barbora, má svůj prazáklad v řeckém slově barbados, který se překládá jako cizinec. Barbora- cizinka, je také překládána jako žena, mluvící nesrozumitelným jazykem, někdy též hanlivě označována za žvanilku.

Sváteční veršování pro Barboru:

Barčo hodně štěstí zdraví,
Svátek tvůj se dneska slaví!
Užívej si, raduj se a směj,
My vinšujeme ti vše nej!