svátek

Eliška (5.10.)

Ženské křestní jméno Eliška má podobně jako mnoho dalších českých jmen svůj původ v hebrejštině. Eliškám je dle významu jejich jména přisuzována zvláštní zbožnost. Samotný překlad hebrejského slova, z nějž jméno Eliška vzešlo, totiž znamená „Bůh je mou přísahou.“

Sváteční pro Elišku:

Natrhat kytici, vychladit víno,
zabalit dárek, zamluvit kino…
To vše bych pro tebe, Eliško,
udělal ze srdce rád,
tak třeba příští rok, budeš-li o to stát!
Všechno nejlepší k Tvému svátku, Eliško! I když s tebou nemůžu letos Tvůj svátek oslavit, jak si zasloužíš, věř, že příští rok Ti všechno vynahradím!

Říkanka na Eliščin svátek:

Všem Eliškám hodně zdraví,
ať se jim dnes prima slaví!
Ať jsou šťastné, radostné,
jen ne žádné trable milostné!
Nechť Eliškám všem je dnes hej,
toť každý, ze srdce jim přej!