svátek

Ivana (4.4.)

Ženskému jménu Ivana je často připisován slovanský původ. Ve skutečnosti však jméno Ivana má hebrejský základ, jenž lze vyložit jako „Bůh je milostivý“. O slovanskému původu jména Ivana můžeme hovořit pouze ve smyslu, odkud se k nám, do Čech, jméno dostalo.

Sváteční verše pro Ivanu:

Nelze to zamlčet, nejde to přehlédnout.
Co je to? Stačí se pořádně rozhlédnout!
Čtvrtého dubna v kalendáři skví se,
Oslava bujará, do rána, to ví se!
Ivano, Ivanko, všeho Ti nej,
Ať na světě je Ti vždycky hej!