svátek

Jiří (24.4.)

Mužské jméno Jiří patří v Čechách k jedněm z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších vůbec. Původ jména Jiří však není zcela jednoznačný. Zatímco některé zdroje uvádějí příbuznost českého jména s jeho řeckým protějškem Georgos, jehož význam lze přeložit jako rolník, zemědělec, další prameny pak tvrdí, že jméno Jiří vyšlo ze slovanského jména Jurkij, které znamená mrštný, obratný, hbitý.

Jmeninová rýmovačka pro Jirku:

Tomu, kdo dnes svátek slaví,
hodně štěstí, lásky, zdraví!
Že jsi to Ty, Jiříku,
píší v každém deníku!

Básnička pro Jiřího:

Jirka, sirka, verzatilka,
není žádná hatmatilka:
je to přání k svátku, Jiří,
které k tobě právě míří:
hojnost všeho, co bys rád,
to Ti přeje kamarád!