svátek

Karolína (14.7.)

Karolína je ženskou obdobou mužského jména Karel, a tak má, stejně jako její mužský protějšek původ ve starogermánských jazycích, konkrétně pak ve slově „karal“, jež lze přeložit jako svobodný muž/žena. V Češtině se ze jména Karel vyvinulo slovo král a tak dalším významem jména Karolína je v češtině královna.

Sváteční říkanka pro Karolínu:

Dnes má svátek Karolína,
hlásá světu tamburína.
Upřímný vinš pro ni mám,
jinému jej nevydám:
Karolíno moje milá,
abys šťastná dlouho žila,
abys zdravá, veselá,
nebyla nikdy kyselá!