svátek

Patrik (19.2.)

Moderní a oblíbené, křestní jméno Patrik vzniklo z latinského slova „padre“- otec nebo „patria“-vlast. Volně přeloženo do dnešní češtiny znamená jméno Patrik muže, majícího otce/vlast, muže svým způsobem vznešeného (patriciové bylo označení starořímských svobodných občanů). Jméno jako takové se pak do Čech dostalo z Irska, kde má toto jméno dlouhou tradici.

Vtipná veršíky k Patrikovým jmeninám:

Na jmeniny Patrika,
vznikla tato lyrika:
Milý hochu, já Ti přeji,
zážitky, co srdce hřejí,
hodně dobré zábavy,
lásky, štěstí, záplavy!