svátek

Rudolf (17.4.)

Křestní jméno Rudolf k nám proniklo ze starogermánských jazyků, konkrétně ze jména Hruodolf. Jméno Hruodolf je složeno ze dvou, starogermánských slov, „hrod“ a „wolf“, které do češtiny překládáme jako slavný vlk.

K Rudolfovu svátku:

Rudolfe náš,
svátek máš,
copak si jen objednáš?
Sklenku vína na zdraví,
jak dávný zvyk vypraví.
Také samé štěstí, lásku,
o starostech ani hlásku!