svátek

Simona (12.12.)

Ženské jméno Simona má svůj původ v hebrejštině, stejně odvozené jméno Šimona a jejich mužský protějšek, Šimon. Jméno Simona znamená naslouchající, empatickou ženu.

K Simoninu svátku:

K svátku milé Simoně,
přeju husu na víně,
k tomu navíc samé štěstí,
ať si cestu k ní proklestí!
Oslavuj dnes bujaře,
Podpoř české chmelaře!